Foreningsservice

Et af vores hovedformål er, at gøre det nemmere at være forening.

Derfor tilbyder vi at hjælpe din forening med forskellige services, praktiske 

udfordringer og synliggørelse, i den udstrækning, vi har ressourcer til det.

Benyt jer fx af vores tilbud om at:

  • Låne lokaler
  • Annoncere efter frivillige
  • Formidle jeres forenings arrangementer og tilbud via vores nyhedsbrev
  • Finde foredragsholdere
  • Videreformidle til relevante puljer og fonde
  • Henvise til kontaktpersoner i kommunen eller til andre foreninger
  • Hjælpe med at printe, opsætte en folder, oprette og ændre en hjemmeside
  • eller læse korrektur på fx pressemeddelelser og ansøgninger


Hvis I har brug for assistance, så tag fat i os - så vil vi gøre vores bedste for at hjælpe.